باما تماس بگیرید!

مشهد: دانش آموز ۱۳ – پلاک ۳۵۸ – طبقه سوم – گروه فن آوری دلتا

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۹۶۷۶ – ۰۵۱۳۶۰۲۹۱۷۹