سیستم های ردیابی حامی
« شرایط پشتیبانی »

 

 • خریدار موظف است در هنگام خرید از سالم بودن کارت ضمانت ، تطابق سریال محصول و شماره سریال ذکر شده بر روی کارت ضمانت اطمینان حاصل کند.
 • در صورتی که اشکال دستگاه ناشی از استفاده نادرست از دستگاه باشد، رفع اشکال با اخذ هزینه های لازم صورت می پذیرد.
 • مدت زمان گارانتی دستگاه بر اساس تاریخ ثبت دستگاه برروی پنل اینترنتی که همان زمان نصب و راه اندازی است مورد قبول می باشد.
 • ارایه خدمات گارانتی فقط با همراه داشتن کارت مقدور است.
 • هرگونه تغییر در مشخصات فنی دستگاه ( ذکر شده در کارت گارانتی ) و یا باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز با تشخیص کارشناسان ردیاب حامی موجب ابطال گارانتی می گردد.
 • دستگاه های خارج از گارانتی در صورت امکان ، با اخذ هزینه های مربوطه تعمیر خواهند شد.
 • با توجه به تغییر و تحول سریع در تکنولوژی ، در صورت نیاز به تعویض و موجود نبودن دستگاه با مدل اصلی، دستگاهی با مدل مشابه و با احتساب قیمت روز ارایه خواهد شد.

در شرایط زیر، دستگاه مشمول گارانتی تعویض نمی گردد:

 • مخدوش شدن هولوگرام دستگاه
 • عدم تطابق سریال محصول با نام مشتری
 • کلیه صدمات ناشی از هرگونه ضربه خوردگی
 • باز کردن دستگاه به هر دلیل و تعمیر و دستکاری توسط شخص ثالث
 • خرابی ناشی از پاشش مایعات و نوسانات برق
 • قرار گرفتن دستگاه در معرض حرارت، رطوبت و ارتعاشات بیشتر از استاندارد تعریف شده
 • نصب غیر استاندارد دستگاه که منجر به آسیب رساندن به آن گردد
 • آسیب های ناشی از عمکلرد سایر تجهیزات و سیستم های موجود در خودرو
 • هرگونه فروش یا جابجایی دستگاه توسط خریدار
باما تماس بگیرید!

مشهد: دانش آموز ۱۳ – پلاک ۳۵۸ – طبقه سوم – گروه فن آوری دلتا

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۹۶۷۶ – ۰۵۱۳۶۰۲۹۱۷۹