شرایط گارانتی

در شرایط زیر، دستگاه مشمول گارانتی تعویض نمی گردد:

– مخدوش شدن هولوگرام دستگاه
– عدم تطابق سریال محصول با نام مشتری
– کلیه صدمات ناشی از هرگونه ضربه خوردگی
– باز کردن دستگاه به هر دلیل و تعمیر و دستکاری توسط شخص ثالث
– خرابی ناشی از پاشش مایعات و نوسانات برق

– قرار گرفتن دستگاه در معرض حرارت، رطوبت و ارتعاشات بیشتر از استاندارد تعریف شده

– نصب غیر استاندارد دستگاه که منجر به آسیب رساندن به آن گردد

– آسیب های ناشی از عملکرد سایر تجهیزات و سیستم های موجود در خودرو
– هرگونه فروش یا جابجایی دستگاه توسط خریدار

– لوازم جانبی، شامل گارانتی نمی ­باشند